Bursdagsleker for småskolebarn

Morsomme bursdagsleker setter virkelig prikken over i´en i bursdagsselskapet. Nedenfor finner du våre aller beste tips til selskapsleker som passer for barn i småskolealder.

Bursdagsleker for skolebarn


🕺 Limbo

To voksne står holder en stang mellom seg. Barna stiller opp og forsøker å passere under stangen ved å bøye overkroppen bakover. Berøres stangen er barnet ute av leken for denne runden. Når alle barna i køen har forsøkt, senkes stangen noen centimeter før neste runde. Dette gjentas inntil det står igjen en vinner.

🏃‍♀️ Stolleken

Plasser ut en stol mindre enn antall deltagere i en sirkel. La barna gå i ring rundt stolene samtidig som det spilles musikk. Når musikken stopper er det om å gjøre å finne seg en stol å sitte på. Den deltageren som blir stående uten stol, er ute av leken. Fjern en stol for hver gang noen går ut. Spillets vinner er den som står igjen helt til slutt.

Tips: Denne leken passer best for de litt større barna, da det lett kan bli gråting når noen går ut leken.

🙈 Gjemsel

Gjemsel passer best om man har et stort hus med mange rom, eller en stor hage. Reglene er enkle. En deltager står med hodet mot veggen og teller høyt til 30 mens de øvrige gjemmer seg. Barnet roper så «den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå», og starter letingen. Den deltageren som først blir funnet står neste gang.

Tips: Leken kan fort bli kaotisk i et lite hus med mange deltagere…

📦 Boksen går

Boksen går må man leke utendørs, og de voksne må gjerne bli med! En tom hermetikkboks settes i midten av en stor ring. Deltakerne samles i ringen. En blir valgt til å stå. En annen sparker hardt i boksen. Mens den som står, løper for å hente boksen og deretter teller til femti, løper de andre og gjemmer seg. Etter hvert som de blir funnet, skal den som står, løpe tilbake til boksen og rope navnet til den som blir oppdaget, for eksempel: ” Per på boksen” osv. De/den som blir fanget, kan befries. En som ikke er tatt, kan løpe bort til boksen og sparke den langt av sted. Den som står, må da hente boksen og telle til femti før han igjen kan lete etter de andre.

Tips! Det er lurt å følge med på rulleringen av hvem som «står». Hvis det er noen som blir stående lenge og har vanskeligheter med å fange alle, kan det være lurt å kanskje bytte ved en naturlig anledning.

 🍾 Flasketuten peker på

Barna sitter i ring. En deltager plukkes ut (gjerne bursdagsbarnet) til å finne på hva personen som «flasketuten peker på» skal gjøre, og snurrer deretter flaska. Deltageren som blir utpekt utfører så kommandoen, og får så finne på hva som skal utføres neste gang.

🐷 Sett halen på grisen

Til denne leken trenger man en stor tavle eller et stor hvitt ark på en papp-plate festet til veggen. Det tegnes en gris på arket/tavla. Deltagerne får etter tur bind for øynene og skal forsøke så godt de kan å tegne hale på grisen. Vinner er den som kommer nærmest.

🏆 Skattejakt

Bruk f.eks. godteposer som «nedgravd skatt». Tegn skattekart eller bruk lapper med ledetråder (som gir et hint om hvor neste lapp med neste ledetråd er gjemt). Leken kan gjøres både innen- og utendørs (eller aller best – både ute og inne).